TURYSTYKA

PORT  PORT WOJENNY   KOŚĆIÓŁ EWANGELICKI   HELSKA LATARNIA


HELSKI PORT

 • Port helski-zbudowany został w latach 1882 -1883 przez rząd pruski. Port miał drewniane nabrzeża z dwiema palisadami; zachodnią i południową, osadzonymi na blokach kamiennych i kesonach cementowych. Posiadał szczególne warunki naturalne.
 • W okresie międzywojennym został przebudowany i zmodernizowany. Prace w tym zakresie prowadzono dwukrotnie w latach 1924-1925 i 1930-1933. Zmieniono wówczas zachodnią palisadę drewnianą na falochron zachodni i molo zachodnie o konstrukcji żelazobetonowej. W lutym 1920r.
  z chwilą objęcia przez administrację polską wybrzeża, port rybacki w Helu stał się (do roku 1934) jedynym bezpiecznym schronieniem dla statków na całym wybrzeżu. Stacjonowało tu prawie 70% wszystkich kutrów polskiej floty rybackiej.
 • W okresie września 1939r. polskie kutry rybackie zostały zmobilizowane i przewoziły m.in. na Hel paliwo W końcowym okresie wojny władze wojskowe (niemieckie) używały kutrów z Helu do ewakuacji wojska i ludności. W roku 1945 przystosowano port do potrzeb żeglugowych.
 • W latach 1946-1949 pogłębiono port od 2,5 do 5 metrów. W latach 1955-1960 prowadzono poważne inwestycje. Przede wszystkim ukończono budowę falochronu południowego wraz z pomieszczeniem punktu odpraw granicznych i przeprowadzono modernizację oświetlenia elektrycznego portu. Kolejne inwestycje i zmiany nastąpiły w latach 1961-1966. m.in. wybudowano molo wyładunkowe.
 • W roku 1954 na terenach portowych wzniesiona została duża hala przeładunkowa obejmująca również przetwórstwo wstępne ryb, sieciarnię. W tym roku wybudowano także nowy obiekt w postaci fabryki lodu o wydajności 22,5 ton lodu na dobę oraz stację pomp , urządzenia hydrotechniczne kotłownię i prowizoryczne warsztaty kutrowe z wyciągiem dla kutrów 17- metrowych. W latach 1961-1967 wzniesiono magazyn główny ,wartownię, podstacje elektryczną , 4 budynki mieszkalne dla rodzin, wiatę na opakowanie łącznie z myjnią opakowań oraz Dom Rybaka czyli hotel 124 osoby.
 • W roku 2000 rozpoczął się remont nabrzeży portowych oraz budowa wewnętrznego pirsu jachtowego, który ma zapewniać spokojny postój żaglówkom cumującym w Helu.


  ZOBACZ ZDJĘCIA


  Random high quality link ! Random high quality link ! Random high quality link ! Random high quality link ! Random high quality link !
  Random high quality link ! Random high quality link ! Random high quality link ! Random high quality link !
  PORT WOJENNY

  Port Marynarki Wojennej
  Budowę rozpoczęto na początku lat 30 minionego stulecia. Zachodni falochron portu przebiega w osi tzw. Helskiego Horku, na wysokości którego znajdowała się pierwsza osada helska, tzw. Stary Hel. Według legendy został on zatopiony za grzeszne postępowanie jego mieszkańców.
  Port Marynarki Wojennej zbudowało Konsurcjum Włodzimierza Szawernowskiego. Do wybuchu wojny zdołano wykonać basen o wymiarach 400 x300 z nadbrzeżem obsługowym o szerokości 45 m. W pobliżu portu powstały inne, niezbędne dla bazy morskiej obiekty. Około 1,5 km na północ od poru zbudowano podziemną elektrownię, a nieco bliżej , w lesie schrony, amunicyjne, minowe oraz torpedowe. Kilka kilometrów na zachód od tego miejsca zlokalizowano podziemne zbiorniki paliwa, od których poprowadzono do nadbrzeża rurociąg. Po wojnie port unowocześniono odbudowano m.in. następny basen z głowką wejściową.
  Na nadbrzeżu portu wyeksponowano najstarszy zachowany polski okręt-"Batory" na którym w nocy z 1 na 2 października 1939r. udało się 16 obrońcom Helu przełamać potrójną blokadę okrętów niemieckich i przedostać się do portu Klintehamn na Gotlandii.

  ZOBACZ ZDJĘCIA

  KOŚĆIÓŁ EWANGELICKI

  Kościół poewangelicki pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła.

  Kościół ten jest najstarszym budynkiem w Helu (XV w.). Przetrwał on do naszych czasów dzięki ciężkiej pracy inżynierów, którzy od roku 1895 ratują tę zabytkową budowlę uzbrajając nabrzeże silnym falochronem. W latach 1525-1945r. kościół ten był świątynią lokalnej Gminy Ewangelickiej. Obecnie mieści się tu siedziba Muzeum Rybołówstwa-Oddziału Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku.

  Na północnej ścianie uwagę zwraca jedyne zachowane epitafium, pochodzące z istniejącego tu dawniej cmentarza. Poświęcone jest ono młodzieńcowi, który utonął usiłując zepchnąć swój statek z mielizny, a miało to miejsce 5 maja 1816r. Refleksyjny napis mówi: " Wy próżni śmiertelnicy, cieszący się młodością i zdrowiem, przystańcie i zastanówcie się , albowiem pod tym kamieniem spoczywa ten, którego śmierć w jednej chwili pozbawiła owych błogosławieństw opatrzności. W dwudziestoleciu międzywojennym dokonano przebudowy wieży kościelnej, która została następnie zniszczona w wyniku działań wojennych we wrześniu 1939 roku z rozkazu dowódcy " Rejonu Umocnionego" komandora Włodzimierza Steyera. Jedynym ruchomym zabytkiem pochodzącym z dawnego, bogatego wyposażenia świątyni, jest ustawiony w przedsionku dzwon odlany specjalnie do helskiego kościoła w roku 1749.Znajduje się na nim postać św. Piotra oraz fragment przedstawiający ukrzyżowanie. Po zakończeniu działań wojennych i opuszczeniu Helu przez ewangelików, pokościelny budynek był wykorzystywany na magazyn przedsiębiorstwa połowowego "Arka". Obiekt przeznaczono do rozbiórki (lata pięćdziesiąte minionego stulecia), jednak Konserwator Zabytków Gdańska podjął decyzję o zaadaptowaniu świątyni na siedzibę Muzeum. Pierwsza wystawa została otwarta w 1961r. i zatytułowano ją " Rybołówstwo morskie na Helu ".

  Muzeum Rybołówstwa.
  Z dniem 1 stycznia 1972 roku powołano do życia Muzeum Rybołówstwa, stanowiące oddział Centralnego Muzeum Morskiego z siedzibą w Gdańsku. W statucie zapisano, iż jej nadrzędnym zadaniem jest gromadzenie zbiorów tworzących kolekcje dokumentujące i obrazujące dzieje rybołówstwa całego pasa nadmorskiego. Jednak od poczatku w muzealnych zbiorach dominuje tradycyjne rybołówstwo kaszubskie- od Wierzchucina po Hel. Zobaczyć można pradawny świat rybackich tradycji, poznać dzieje Bałtyku, przeszłość Helu. Ekspozycja Muzeum składa się z sześciu podstawowych działów: " Dzieje rybołówstwa morskiego w Polsce" , " Warsztat szkutniczy" , " Skansen ludowych typów łodzi rybackich", "Sieciarnia", " Modele polskich statków rybackich", " Rybołówstwo w malarstwie polskim". Na dziedzińcu muzeum stoi jedyny zachowany w kraju egzemplarz łodzi, należący do grupy największych {8,52m długości}, bezpokładowych stosowanych w rybołówstwie przybrzeżnym. Na placu znajdują się również liczne, drewniane elementy starych łodzi i statków, które zostały wyłowione przez rybaków. W roku 19 Łódź budzi duże zainteresowanie wśród turystów.
  W 1920 r. powstała w Helu parafia rzymsko-katolicka. Ze składek polskich wczasowiczów zbudowano w 1924 r. kaplicę. W 1933 r. poświęcono nowy budynek kościoła katolickiego, który do dziś jest świątynią parafialną.
  Ceny biletów
  Bilet normalny 5 zł
  Bilet ulgowy 3 zł
  Bilet na wieżę widokową 2 zł

  Oprowadzanie przez przewodnika
  Grupy do 30 osób - 10 zł
  Grupy powyżej 30 osób - 12 zł

  ZOBACZ ZDJĘCIA

  HELSKA LATARNIA

  Helska latarnia jest jednym z charakterystycznych miejsc w tym pięknym mieście. W związku z portowym charakterem miasta prawdopodobnie już w średniowieczu palono ostrzegawcze światło nawigacyjne w okolicach cypla. Być może wykorzystywano w tym celu wieżę kościoła. Po 1647 r. zbudowano specjalny żuraw drewniany z zawi 1647 r. zbudowano specjalny żuraw drewniany z zawieszonym na nim kotłem na węgiel. W okresie od 24 sierpnia do 3 maja blask ognia wskazywał drogę żeglarzom. W 1667 r. konstrukcja spłonęła. Nową latarnię zbudowano 500 kroków za ostatnimi zabudowaniami, nad samym brzegiem morza. Zasięg światła był o wiele większy, bo żelazny zasobnik z zapaloną smołą i kosz z rozżarzonym węglem wciągano na dwudziestometrowy maszt. Znaczne koszty utrzymania latarni pokrywała Gdańska Rada Miejska, nakładając specjalne opłaty na statki wchodzące do Gdańska.Słabą konstrukcję latarni zniszczył sztorm 31 paź-dziernika 1702 r. Zaczęto budować solidną, drewnianą wieżę Ukończona wreszcie wieża miała 32,6 m wysokości. Sylwetka była zbliżona do współczesnych latarń. Źródłem światła pozostał nadal palący się węgiel, który dostarczano z Gdańska.
  Latarnia jeszcze dwukrotnie ulegała zniszczeniu. Następną, zbudowaną w 1790 r., usytuowano bardziej na wschód, na dwu i półmetrowej wydmie. Koło niej zbudowano mieszkanie dla latarnika, który miał utrzymywać ogień przez cały rok.Latarnię murowaną z cegły zbudowano w latach 1806-1826. Była to okrągła wieża, pomalowana na biało, wysokości 41,7 m. Sześć olejowych lamp zapalono uroczyście 1 sierpnia 1827 r. Zasięg światła wzmocnionego parabolicznym zwierciadłem wynosił 17 Mm. W 1926 r. zainstalowano lampę naftową z pończoszką żarową oraz cztery soczewki. W trzy lata później ootynkowano ją na biało i czerwono.W latach 1933-1934 powstał budynek dla zespołu maszyn i aparatury. Zbudowano trzydziestometrowy maszt radiostacji. Zakupiono radiostację i nowoczesne syreny.
  Gdy będą Państwo na Helu zachęcam do zwiedzania latarni.W sezonie letnim można wejść na wieże i podziwiać panoramę Helu ale i także całego półwyspu.

  ZOBACZ ZDJĘCIA