No title

D-DAY HELL 1944-2006W Helu, przy wielkim wsparciu Muzeum Obrony Wybrzeża, odbyła się w dniach 28-30 lipca trzydniowa impreza "D-Day Hell 2006".
Były to widowiska z udziałem grup rekonstrukcji historycznej - ponad 100 uczestników, statystów, kaskaderów, pojazdy historyczne z okresu II Wojny Światowej (US), profesjonalne efekty pirotechniczne, dźwięk i światło.
W jej czasie turyści i mieszkańcy mieli możliwość zapoznać się z bliska z wyposażeniem bojowym i umundurowaniem armii amerykańskiej i niemieckiej z okresu II Wojny Światowej.
Na Wiejskiej, głównej ulicy Helu, przedstawiono scenę obrony niemieckiej i amerykańskiego ataku. Zaprezentowano także pokazy musztry i wiele pojazdów bojowych z okresu.
Ostatniego dnia, na helskiej plaży, odbył się - z udziałem niezwykle licznie zgromadzonej publiczności - pokaz zwycięskiego desantu armii amerykańskiej na plażę "Omaha", bronioną przez oddziały niemieckie w czasie operacji "Overlord".(zdjęcia na dole) W pokazie, oprócz licznych członków grup odtwarzających oddziały wojskowe, wzięli udział spadochroniarze i desant morski.
fot. Dawid i Marcin Witschenbach.


Więcej zdjęć